paciest

paciestu

paciests

paciezdams

aizsniegt

aizsniegts

aizsniegdams

aizsniegtu

ieplēst

ieplēstu

ieplēsts

ieplēsdams

 

melstu

melsdams

bristu

brizdams

svīstu

svīzdams

vāztu

vāzdams

elstu

elsdams

bāzt

bāzdams