1.vingrinājums. Sakārto alfabēta secībā dotos latviešu rakstnieku uzvārdus!

J. Sudrabkalns, R. Kaudzīte, Ē. Vilks, J. Reiters, K. Barons, J.Akurāters, J. Ezeriņš, J. Grots, A. Čaks, V. Spāre, A. Dziļums, L. Tauns, G. Priede.

Atbilde

 

2.vingrinājums.  Sakārto alfabēta secībā dotos Latvijas upju nosaukumus!

Gauja, Aiviekste, Lielupe, Salaca, Daugava, Venta, Olaine.

Atbilde

 

3. vingrinājums. Sakārto alfabēta secībā doto ielu nosaukumus!

Ernestīnes iela, Baznīcas iela, Slokas iela, Lāčplēša iela, Lavīzes iela, Kristapa iela, Baložu iela, Raiņa bulvāris, Grēcinieku iela, Audēju iela, Ganību dambis, Blaumaņa iela, Ģertrūdes iela, Smilšu iela.

Atbilde

 

4. vingrinājums. Sakārto un uzraksti alfabēta secībā šādu uzskaitīto Latvijas pilsētu nosaukumus!

Rīga, Sigulda, Cēsis, Valka, Smiltene, Valmiera, Ainaži, Madona, Gulbene, Jelgava, Bauska, Dobele, Tukums, Talsi, Ventspils, Daugavpils, Ludza, Liepāja, Kuldīga, Kandava, Krustpils, Rēzekne, Krāslava, Limbaži, Abrene.

Atbilde

 

5.vingrinājums. Katra stabiņa vārdus sakārto alfabēta secībā!

laime ceļš figūra

kāpas straume upe

draugs avots valsts

olis čakls šalkt

egle jumts ņemt

smaids zivs nākt

ļaudis ģimene saukt

palīgs šoseja raksts

māja grauds

                bērzi tvaiki

Atbilde

 

6.vingrinājums. Izlasi vārdu stabiņus! Izsvītro to vārdu, kurš neiederas attiecīgajā stabiņā, jo neatbilst alfabēta secībai!

apogs    čaula       daba       lazda      šķēres

apse      čemurs    dadzis    ledus      šķēps

aukla     čāpot        daiļš     lauva       šķetināt

auksts   čukstēt     daina     leja         šķībs

alnis      čupa         daiva    lēkme      šķidrs

auns      čūska       dancis   lēkt         šķiebt

aurot     čūskāt       dabūt   lelle         šķilt

Atbilde

 

7. vingrinājums. Kvadrātiekavās aiz izceltā vārda ieraksti šī vārda burtu skaitu, bet apaļajās iekavās - skaņu skaitu! Sakārto 3. teikuma vārdus alfabēta secībā!

1. Brīnumi nebeidzas (…) arī vēl viņpus Sūnu Ciema. 2. Aizaugušais (…), žagariem (…) un visādu lauzu piemētātais (…) avots piekalnē iztīrīts, dibenā nobērta (…) balta smilkts, ūdens zeltaini (…) dzidrs kā debess pār to, taciņa rādīja, ka no turienes (…) bieži nes dzeršanai (…) ūdeni. 3. Kalna galā ap ozolu sasliets milzīgs statenis zeģeņu linsēklu zārdiem, kas parasti puva linaitās (…).

(Pēc A.Upīša.)

Atbilde

 

8. vingrinājums. Izraksti no 1. un 2.teikuma tos vārdus, kuros nesaskan skaņu un burtu skaits! Sakārto 4. teikuma vārdus alfabēta secībā!

1. Visi meži ir piebērti ar rudens zelta dzirkstīm, ar šo rūsu, kurā liesmodams sadeg mežs, bet uz mitrām grāvju malām kuplas un zaļas vēl aug robainas lapas un zāles, kuras, kā liekas, top tikai svaigākas no vēsās rudens dvašas.

2. Ikkatrs acumirklis atsedz kaut ko no nevainīgās dabas, un ir jābrīnās, ka šī kautrā daba, kuru drīkst redzēt tikai dievu acis, nebēg no mums.

3. Vēl jaukāka kā šī meža nevainība ir tīrā latviešu valoda, kura tev atskan pretī latviešu sētā.

4. Gaiss ir vēss, es atspiežu muguru pret silto, pelēko istabas sienu un skatos pāri uz augstām liepu galotnēm, pār kurām guļ pērļainas vakara debesis.

5. Cik viegli ir te elpot!

(Pēc K.Skalbes)

Atbilde

   

9. vingrinājums. Sakārto dotos vārdus alfabēta secībā!

Čalot, čaukstēt, čabināt, čalināt, čukstēt, teikt, triekt, tērzēt, tērgāt, taurēt, tarkšķēt.

Atbilde

 

10. vingrinājums. Sakārto dotās burtu grupas tā, lai veidotos latviešu valodas vārdi! Uzraksti tos!

m, n, i, a;    z, i, b, o;   a, u, s, l;   r, d, a, i;    a, a, v, s, a, r;

e, ķ, p, u;   s, j, ā, i.

Atbilde

 

11. vingrinājums. Izraksti un sagrupē pēc alfabēta seno grieķu varoņu vārdus no teksta!

Vārds ,,alfabēts’’ veidots no grieķu valodas alfabēta pirmo divu burtu nosaukumiem ,,alfa’’ ,,beta’’. Senie grieķi pievērsa lielu nozīmi vārdiem. Tā slavenais matemātiķis Pitagors izcēlies arī ar to, ka pēc personu vārdiem pareģojis to likteņus. Viņš zinājis, ka Hektoram būs jānonāvē Patrokls, Ahillejam - Hektors, Parisam - Ahillejs, Filoktētam - Pariss.

( Pēc Rablē.)

Atbilde

 

12.vingrinājums. Aiz vārda iekavās nosaki, cik tajā ir skaņu, cik burtu!

Odze ( skaņas - …; burti - …), ziedēt ( skaņas - …; burti - …), saudzēt ( skaņas - …; burti - …), valgs ( skaņas - …; burti - …), tiepša ( skaņas - …; burti - …), aiza ( skaņas - …; burti - …), kārtot ( skaņas - …; burti - …), veikls ( skaņas - …; burti - …).

Atbilde

 

13. vingrinājums. Sakārto vārdus pēc alfabēta divās grupās: vienā grupā liec tos vārdus, kuros ir šaurais patskanis e vai ē, otrā grupā - vārdus, kuros ir platais patskanis e vai ē!

Vēsums, elkonis, sēkla, kavēklis, gļēvulis, balets, vecaine, celtnieks, vējains, vecāki, negaiss, glezna, galvenais, uzņēmums, televizors, dzirde.

Atbilde