8. uzdevums. Atrodi pareizo internacionālisma nozīmes skaidrojumu!

Internacionālisms Tā skaidrojums
Tiesība noteiktu laiku regulāri saņemt (laikrakstus, žurnālus, grāmatas), apmeklēt (teātrus, koncertus), sistemātiski lietot, izmantot (telefonu, bibliotēku).
Iekārta attēlu pārsūtīšanai digitālā formā, izmantojot tālruņa sakaru līnijas.
Skaņu ierakstu krātuve.
Zinātne par iedzīvotāju atražošanu.
Valodniecības nozare, kas pēta vārdu un teikumu uzbūvi.
Komandu sporta spēle, kurā ar speciālu nūju sit ripu vai bumbu pretējās komandas vārtos.
Vieta tuksnesī vai pustuksnesī, kur ir ūdens un veģetācija.
Aizguvums no krievu valodas.
Vadītājs (uzņēmumā, iestādē).
Neierobežots, bezgalīgs, bezierunu.
Vienveidīgs, vienmuļš.
Izruna (runājot, dziedot).
Savienība, apvienība, vienošanās.
Bezdarbīgs, neaktīvs, sastindzis.
Darbības vārds.
Naidīgs, uzbrūkošs.