1.vingrinājums. Atrod tekstā frazeoloģismus un izcel tos!

,,Tu vienādi ar saviem radiem!" Andra māte vai jau ar dusmām atteica. ,,Kādu labu tad tie radi tev iedeva? Andris jau trešo gadu pie svešiem gandrīz par vēderu... Lūdzies tu cik gribi, radi ne ausu nepaceļ."

            (Apsīšu Jēkabs.)

Atbilde

 

2. vingrinājums. Atrod tekstā frazeoloģismus un izcel tos!

,,Bet Andratēva gan, Matvej, neaiztieciet!" ,,Dievs pasarg, - tam pirkstu piedurt! Lai tad es suns, ne cilvēks!... Drauga dvēselei pāri darīt, ar ko abi vēl kopā bēgām kā brāļi?! Par to nav jābīstas... Gan viņu glabāšu kā aci pierē: sargāšu kā savu acuraugu..."

(Apsīšu Jēkabs.)

Atbilde

 

3.vingrinājums. Uzraksti brīvajiem vārdu savienojumiem atbilstošus frazeoloģismus!

1. Nerunā tukšu!

2. Nekļūsti iedomīgs!

3. Nepārspīlē!

4. Necenties pēc tā, kas nav iespējams!

5. Nezaudē ticību sev!

6. Skrien, cik spēj!

7. Viņš nekur nav atrodams.

8. Ļoti tumšs.

Atbilde