ANTONĪMI

 

Vārdu krājumā ir vārdu pāri, kuru nozīmes uztveram kā pretstatus.

Piemēram:

augsts - zems, pozitīvs - negatīvs, sākt - beigt, dzīvība - nāve.

Vārdus, kas nozīmes ziņā pretstatāmi, sauc par antonīmiem. Antonīmi izceļ pretstatus un kāpina emocionālās iedarbības spēku.

Piemēram:

Es mīlējis karstāk,

Kaut karsti ar nīdis,

Aizvien mani aizrāvis

Lieluma brīdis.

( Rainis.)

Dzīvot vai mirt, tas nav no svara -

mana spalva dara,

kas tai jāpadara.

                     (H.Skuja.)

Mazs cinītis gāž lielu vezumu.

       (Sakāmvārds)

Ozols auga jūrmalā

Ledainām lapiņām;

Tur saulīte miglu meta

Uzlēkdama, rietēdama.

(Latv.t.dz.)

 

Antonīmi, tāpat kā sinonīmi, ir vienas vārdšķiras vārdi.

Pēc morfoloģiskā veidojuma antonīmi parasti ir dažādu sakņu vārdi, bet tie var būt arī vienas saknes vārdi, kas atšķiras ar priedēkļiem, piemēram, laimīgs - nelaimīgs, darbi - nedarbi.

Antonīmi tiek izmantoti daiļliteratūrā kā stilistisks izteiksmes līdzeklis. Antonīmi izceļ pretstatus, kāpina emocionālās iedarbības spēku.

Diemžēl vēl arvien trūkst nopietnu un pilnīgu pētījumu par antonīmijas jautājumiem.

9. uzdevums

Vingrinājumi