Etimoloģiskās jeb etimoloģijas vārdnīcas

Etimoloģija ir zinātne par vārdu cilmi un radniecību ar citiem tās pašas valodas un citu valodu vārdiem. Šaurākā nozīmē kāda vārda etimoloģija ir šā vārda rekonstruēta pirmatnējā forma un nozīme ar motivāciju, kā arī formas un nozīmes attīstības rekonstruētā gaita. Tātad etimoloģija pētī un analizē vārda aizvēsturi. Etimoloģijas vārdnīcās parasti ievieto arī galvenos datos par rakstos fiksēto vārda vēsturi. Šāda veida ir arī K.Karuļa sastādītā "Latviešu etimoloģijas vārdnīca" 

Šī ir pirmā latviešu etimoloģijas vārdnīca. Latviešu valodas etimoloģiskie vārdu krājuma pētījumi ir sākušies jau diezgan sen: gan vārdnīcās, gan apcerējumos publicēti daudzi materāli par  atsevišķu vārdu cilmi un radniecību, bet tie līdzšim nav apkopoti etimiloģijas vārdnīcā. "Latviešu etimoloģijas vārdnīcas" pamatā  ir, piemēram, J. Endzelīna etimoloģiskās piezīmes, kas ievietvertas K.Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcā" un iepsiestas atsevišķos rakstos.


Ieskaties!

Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. 2 sēj./ Zinātniskais red. N. Andrejevs. - Rīgā: Avots, 1992.; 1. sēj. A-0. - 638 lpp.; 2. sēj. P-Ž. 671 lpp.

etimolog.gif (75081 bytes)