Lībiskais dialekts

Lībisko dialektu runā novados, kur dzīvojuši lībieši - Vidzemes ZR (Vidzemes lībiskās izloksnes) un Kurzemē uz Z no Kuldīgas (Kurzemes lībiskās iloksnes). Kurzemes lībiskās izloksnes sīkāk var iedalīt dziļajās un nedziļajās izloksnēs.

LĪBISKAIS DIALEKTS

Vidzemes lībiskās izloksnes

Kurzemes lībiskās izloksnes

 
dziļās (tāmnieku) nedziļās

 

lib1.bmp (1296054 bytes)

lib.bmp (1087254 bytes)

Lībiskā dialekta izlokšņu paraugi:

dial2.bmp (1080054 bytes)