Anna Ābele (1881 - 1975) - latviešu valodniece

Dzimusi Valmieras pagastā. A. Ābele studējusi Bestuževa augstākajos
sieviešu kursos (1911 - 1915), savas zināšanas papildinājusi Prāgas
universitātē (1922 - 1924). Kādu laiku A. Ābele strādājusi Petrogradas
universitātē, bet no 1919. gada - Latvijas Universitātē. 1936. gadā iegūst
profesores grādu.

A. Ābele ir izveidojusi Latvijā pirmo eksperimentālo fonētikas kabinetu.
Viņa ir latviešu eksperimentālās fonētikas pamatlicēja. Savus
nozīmīgākos darbus veltījusi vispārējās un eksperimentālās fonētikas un
dialektoloģijas jautājumiem.

Kopš 1944. gada A. Ābele atradusies emigrācijā ASV, kur arī mirst.

Vēl par A.Ābeli.