Antons Breidaks (dzim.1932) – valodnieks

Filoloģijas zinātņu doktors kopš 1970. gada. Kopš 1987. gada docents
Latviejas Universitātes Pedagoģijas fakultātē. Pētījumi galvenokārt
dialektoloģijā , toponīmikā, etnolingvistikā (īpaši par baltu un Baltijas
somu valodu sakariem un baltu un slāvu valodu sakariem) un vispārīgajā
valodniecībā.