Konstantīns Karulis (1915-1997) - žurnālists, valodnieks,
filoloģijas zinātņu kandidāts

Dzimis Rīgā ielu dzelzceļa kalpotāja ģimenē. Mācījies Rīgas
36.pamatskolā, Rīgas 1.pilsētas ģimnāzijā un 4.ģimnāzijā. Studējis
Latvijas Universitātē Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē
Tiesību zinību nodaļā (1932 - 1942).30.gados K. Karulis darbojies
žurnālistikā, publicējies laikrakstā ,,Jaunākās Ziņas’’, bijis laikraksta
,,Brīvā Zeme’’ līdzstrādnieks (1934 -1940). II pasaules kara gados
strādājis par skolotāju. 1944.gadā K. Karulis tiek mobilizēts Latvijas
leģionā. No 1945. līdz 1947.gadam viņš atrodas izsūtījumā Tālajos
Austrumos. Pēc atgriešanās Rīgā K. Karulis beidz Latvijas Universitātes
Juridisko fakultāti un strādā par juriskonsulu Zinātņu Akadēmijā (1947
-1950). Valodniecībai K. Karulis pievērsies tikai 50.gadu beigās. Kādu
laiku viņš strādā Zinātņu Akadēmijas Valodas un literatūras institūtā
(1957 - 1964), bet pēc tam Zinātņu Akadēmijas Fundamentālajā
bibliotēkā (1964 - 1975).

K. Karuļa veikums valodniecības attīstībā:
- piedalījies ,,Latviešu literārās valodas vārdnīcas’’ izstrādāšanā;
- sarakstījis grāmatas - ,,Senie un mūsdienu raksti’’ (1956), ,,Raksts un
rakstīšanas līdzekļi gadu tūkstošos’’ (1962), ,,Latviešu grāmata gadsimtu
gaitā’’ (1967), ,,Latviešu padomju prese’’ (1967), ,,Jānis Reiters un viņa
tulkojums’’ (1986);
- darbojies arī par sastādītāju, komentētāju un bibliogrāfu ( G. F.
Stendera ,,Augstas gudrības grāmata’’, 1988 u. c.);
- publicējis rakstus par valodniecības jautājumiem ne tikai Latvijā, bet
arī Stokholmā, Bukarestē, Maskavā, Ļeņingradā, Viļņā, Tallinā;
- uzrakstījis arī grāmatu par stenogrāfijas jautājumiem ,,Īsais un garais
raksts’’ (1959);
- piedalījies kolektīvos darbos ,,Stenogrāfija’’ (1 - 2, 1953 - 1955),
,,Stenogrāfijas vārdnīca’’ (1961).
K. Karuļa darbība ir vispusīga, izvērsta dažādās kultūras jomās, tai
ir galvenokārt izglītojošs un popularizējošs raksturs.