Krišjānis Ancītis (1911 - 1963) - literatūrzinātnieks, valodnieks

Dzimis Aknīstes pagasta ,,Ancīšos’’ saimnieka ģimenē. Mācījies
Aknīstes pagastskolā un Subates reālģimnāzijā. K. Ancītis beidzis
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu
filoloģijas nodaļu 1934. gadā. Strādājis par skolotāju Rīgas skolās,
Rakstu un mākslas kamerā (1939 - 1940), Vēstures muzejā (1940 -
1944). Pēc kara strādā par ārštata materiālu vācēju Zinātņu Akadēmijas
Valodas un literatūras institūta Vārdnīcu sektorā.

Nozīmīgākie K. Ancīša darbi:
- sastādījis lietvārdu reģistru R. Klaustiņa un J. Endzelīna ,,Latvju
tautas daiņām’’ (1932);
- 30. gadu presē un rakstu krājumos publicējis rakstus un recenzijas
par tautasdziesmu valodu, metriku, literatūras teoriju un vēsturi, kā
arī par etniskiem jautājumiem;
- darbs valodniecībā apkopots pēcnāves izdevumā ,,Aknīstes izloksne’’
(1977).