Juris Bārs (1808 - 1879) - ārsts, pirmais latviešu tautības
valodnieks, dzejnieks

Dzimis Līvbērzes pagasta Lāčos, kalēja ģimenē. Mācījies Jelgavas
ģimnāzijā, vēlāk studējis Tērbatas universitātē un beidzis Medicīnas
fakultāti (1842). Visu mūžu J. Bārs strādājis par ārstu.

40. gados viņš aktīvi darbojies Latviešu literārajā biedrībā, līdz mainījās
tās politiskā ievirze, un, būdams dedzīgs pārvācošanas pretinieks,
nonāca opozīcijā un pārtrauca savu valodniecisko darbību. J. Bārs
pirmais aicināja reorganizēt latviešu rakstu valodu. Viņa projekts
(publicēts krājumā ,,Magazin’’, 1847) ir mūsdienu ortogrāfijas pamatā.
J. Bāra ortogrāfijā novērsti ,,čupu’’ burti un patskaņu garums apzīmēts
ar svītriņu. Viņš ir pētījis latviešu fonētiku un pirmais pareizi noteicis
skaņu sistēmu, raksturojis lauzto un stiepto intonāciju, izvirzījis šaurā un
platā ,,e’’ lietošanas nosacījumus.

J. Bāra valodnieciskie darbi ir palīdzējuši A. Bīlenšteinam ,,Lettische
Grammatik’’ (,,Latviešu gramatika’’, 1863) sagatavošanā.