Apstākļa vārdu morfoloģiskā analīze

Apstākļa vārds – patstāvīgs, nelokāms vārds, apstākļa vārds, apstākļa vārda veids, (ja iespējams) salīdzināmās pakāpes

kur – patstāvīgs, nelokāms vārds, apstākļa vārds, vietas apst.v.

ātrāk – patstāvīgs, nelokāms vārds, apstākļa v., veida apst.v., pārākā pak.

vakar – patst., lok.v., apstākļa v., laika apst.v.