Nekārtno darbības vārdu locīšana. Iet, apieties

 

ĪSTENĪBAS IZTEIKSME

 

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

 

Viensk.

Daudzsk.

Viensk.

Daudzsk.

1. (ap)eju, -os (ap)ejam, -amies esmu gājis, -usi

apgājis,

-usies

esam gājuši, -as

apgājušies,-ās

2. (ap)ej, -ies (ap)ejat, -aties esi esat
3. (ap)iet, -as (ap)iet, -as ir ir
 

Vienkāršā pagātne

Saliktā pagātne

 

Viensk.

Daudzsk.

Viensk.

Daudzsk.

1. (ap)gāju, -os (ap)gājām, -āmies biju gājis, -usi

apgājis,

-usies

bijām gājuši, -as

apgājušies,-ās

2. (ap)gāji, -ies (ap)gājāt, -āties biji bijāt
3. (ap)gāja, -ās (ap)gāja, -ās bija bija
 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

 

Viensk.

Daudzsk.

Viensk.

Daudzsk.

1. (ap)iešu, -os (ap)iesim, -imies būšu gājis, -usi

apgājies,

-usies

būsim gājuši, -as

apgājušies,-ās

2. (ap)iesi, -os (ap)iesit, -ities

(ap)iesiet, -ieties

būsi būsit

būsiet

3. (ap)ies, -ies (ap)ies, -ies būs būs
 
 

ATSTĀSTĪJUMA IZTEIKSME

 

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

 

Viensk.

Daudzsk.

Viensk.

Daudzsk.

1. ejot, apejoties ejot, apejoties esot gājis, -usi

esot apgājis,

-usies

esot gājuši, -as

esot apgājušies,

-ās

2.
3.
 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

 

Viensk.

Daudzsk.

Viensk.

Daudzsk.

1. iešot, apiešoties iešot, apiešoties būšot gājis, -usi

būšot apgājis, -usies

būšot gājuši, -as

būšot apgājušies, -ās

2.
3.
 
 

VĒLĒJUMA IZTEIKSME

 

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

 

Viensk.

Daudzsk.

Viensk.

Daudzsk.

1. ietu, apietos ietu, apietos būtu gājis, -usi

būtu apgājis, -usies

būtu gājuši, -as

būtu apgājušies, -ās

2.
3.
 
 

VAJADZĪBAS IZTEIKSME

   

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

1. man, mums

ir jāiet, jāapietas

ir bijis jāiet, jāapietas

2. tev, jums
3. viņam, viņiem

viņai, viņām

   

Vienkāršā pagātne

Apliktā pagātne

1. man, mums bija jāiet, jāapietas

bija bijis jāiet, jāapietas

2. tev, jums
3. viņam, viņiem

viņai, viņām

   

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

1. man, mums būs jāiet, jāapietas būs bijis jāiet, jāapietas
2. tev, jums
3. viņam, viņiem

viņai, viņām

 

Vajadzības izteiksmes vēlējuma paveids

   

Vienkāršā tagadne

Vienkāršā pagātne

1. man, mums būtu jāiet, jāapietas būtu bijis jāiet, jāapietas
2. tev, jums
3. viņam, viņiem

viņai, viņām

 

Vajadzības izteiksmes atstāstījuma paveids

   

Vienkāršā tagadne

Vienkāršā nākotne

1. man, mums esot jāiet, jāapietas būšot jāiet, jāapietas
2. tev, jums
3. viņam, viņiem

viņai, viņām

   

Saliktā tagadne

Saliktā nākotne

1. man, mums esot bijis jāiet, jāapietas būšot bijis jāiet, jāapietas
2. tev, jums
3. viņam, viņiem

viņai, viņām

 
 

PAVĒLES IZTEIKSME

 

Viensk.

Daudzsk.

1. – iesim! apiesimies! ejam! apejamies!
2. ej! apejies! ejiet! apejieties!
3. lai iet! apietas! lai iet! apejas!