Pavēles izteiksme

Darbības vārds pavēles izteiksmē izsaka rosinājumu – aicinājumu, lūgumu, aizliegumu, pavēli.

Pavēles izteiksmei nav īpaša rādītāja, teikumi ar darbības vārdu pavēles izteiksmē parasti ir izsaukuma teikumi.

Pavēles izteiksmei nav laiku formu. Tās formām ir tagadnes nozīme.

Pavēles izteiksme netiek lietota vienskaitļa 1.personā.

Ar pavēles izteiksmes daudzskaitļa 1.personas formas nozīmi tiek lietota īstenības izteiksmes vienkāršas nākotnes (retāk tagadnes) daudzskaitļa 1.personas forma.

Pavēles izteiksmes vienskaitļa 2.personas forma ir vienāda ar īstenības izteiksmes vienskaitļa 2.personas formu.

Pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2.personas formu veido, darbības vārda īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2.personas formas celmam pievienojot galotni -iet vai -ieties.

Ar 3.personas nozīmi pavēles izteiksmē lieto īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes 3.personas formu savienojumā ar partikulu lai.

1.p. – rakstīsim! (rakstām!)

2.p. raksti! rakstiet!

3.p. lai raksta!