Ciešamās kārtas pagātnes divdabis ar izskaņu -ts, -ta (ar noteikto galotni -tais, -tā)

Virzīts, virzīta, celts, celta

Šo divdabi atvasina no darbības vārda nenoteiksmes celma.

Ciešamās kārtas pagātnes divdabi loka kā īpašības vārdu.

Locīšanas paraugs. Divdabis izvirzīts