Ciešamās kārtas tagadnes divdabis ar izskaņu -ams, -āms, -ama, -āma (ar noteikto galotni -amais, -āmais, -amā, -āmā)

Virzāms, virzāma; ceļams, ceļama

Šo divdabi atvasina no darbības vārda tagadnes celma. Ar izskaņām -āms, -āma tiek atvasināti III konjugācijas 1.grupas darbības vārdi, ar izskaņām -ams, -ama – visi pārējie darbības vārdi.

Ciešamās kārtas tagadnes divdabi loka kā īpašības vārdu.

Locīšanas paraugs. Divdabis virzāms