Darāmās kārtas pagātnes divdabis ar galotni -is, izskaņu -usi (ar noteikto galotni -ušais, -ušā, atgriezeniskā forma -ies, -usies)

Virzījis, virzījusi, virzījies, virzījusies; cēlis, cēlusi, cēlies, cēlusies

Šo divdabi atvasina no darbības vārda pagātnes celma. Ja pagātnes celms beidzas ar k vai g, darāmās kārtas pagātnes divdabī ar nenoteikto galotni vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīva formā pirms galotnes -is tie mijas ar c vai dz.

Vilku – vilcis, lūdzu – lūdzis.

Locīšanas paraugs. Divdabis virzījis

Atgriezeniskais divdabis virzījies