Darāmās kārtas tagadnes divdabis ar izskaņu -ošs, -oša (ar noteikto galotni -ošais, -ošā)

Virzošs, virzoša; ziedošs, ziedoša; ceļošs, ceļoša

Šo divdabi atvasina no darbības vārda tagadnes celma, pievienojot attiecīgo izskaņu. Ja darbības vārda tagadnes celms beidzas ar š vai ž, tad sastopamas formas ar pagātnes celma līdzskani

Ciešu – ciešošs, cietu – cietošs;

Spiežu – spiežošs, spiedu – spiedošs.

Darāmās kārtas tagadnes divdabi lokā kā īpašības vārdu.

Locīšanas paraugs. Divdabis virzošs