IZSAUKSMES  VĀRDI

Izsauksmes vārdi ir nelokāmi vārdi, kas izsaka jūtas, gribu, ataino īstenības parādības, pievērš kaut kam uzmanību. Izsauksmes vārdi ir skaniski signāli, tiem nav nosaucējas jeb nominālās funkcijas.

Ak, cik skaisti!

Kuš, nekā nevar dzirdēt!

Labdien!

Teikumā izsauksmes vārds parasti nav teikuma loceklis. Tā uzdevums ir pastiprināt teikuma emocionalitāti, gribas izpausmi, paust ar skaņām kādu parādību attēlojumu.

Bieži vien viens un tas pats izsauksmes vārds var izteikt ļoti dažādas jūtas, piem., ai – sāpes, bailes, izbrīns, apņemšanās, sajūsma, prieks.

Ai, kā sāp!

Ai, kā tu mani nobaidīji!

Ai, kas tad tas?

Kā es tagad karošu, ai, kā karošu!

Ai, cik tur bija skaisti!

Ai, tas gan ir jauki!

Izsauksmes vārdus teikumā parasti atdala ar komatu, tie noder par izsaukuma teikuma pazīmi.

Pēc cilmes izsauksmes vārdi var būt:

Izsauksmes vārdus var veidot arī vairāki vārdi kopā.

Velns un elle!

Mīļo stundiņ!

Ak tu tētīt!

Vai akls!

Vai tu re!

Izsauksmes vārdi var būt aizgūti arī no citām valodām, piem., bravo, urā, hallo, čau, okei.

Pēc nozīmes izsauksmes vārdi dalāmi trīs grupās

Vai, cik auksti!

Eh, ko nu vairs!

Nu, lai tev veicas!

O, tu lieliski izskaties!

Paskat, kas tad tur?

Marš, pie mācībām!

Cst, apklustiet beidzot!

U-ū, vai tu mani redz?

Pie šiem izsauksmes vārdiem pieder arī pieklājības frāzes:

Vesels! Sveiks! Paldies! Lūdzu! Labien! Labrīt! Labvakar!