Locīšana un deklinācijas

Latviešu valodā ir 7 locījumi:

* Pastāv arī uzskats, ka instrumentālis kā locījums latviešu valodā ir zudis. Vienskaitlī tas ir sakritis ar akuzatīvu, bet daudzskaitlī ar datīvu.

Ņemot vērā lietvārdu dzimti un locījumu galotnes, tie tiek iedalīti sešās deklinācijās.

I deklinācija. Pie I deklinācijas pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -s vai :

koks, sols, prāts, krēsls, krīts, līdzenums, puisēns, skolnieks;

ceļš, vējš, varš, teļš.

II deklinācija. Pie II deklinācijas pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -is:

skapis, brālis, gulbis, ķirbis, papēdis, gludeklis, alksnis, lasis;

kā arī izņēmumi:

mēness, akmens, asmens, rudens, ūdens, zibens, suns, sāls.

III deklinācija. Pie III deklinācijas pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -us:

medus, ledus, tirgus, Mikus, lietus, alus.

IV deklinācija. Pie IV deklinācijas pieder sieviešu dzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -a:

māja, māsa, diena, lieta, vara, mīlestība;

kā arī vīriešu dzimtes un kopdzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -a:

puika, Janka, Kļava, paziņa, auša, pļāpa.

V deklinācija. Pie V deklinācijas pieder sieviešu dzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -e:

egle, krūze, sēne, skolniece, klase, pele;

kā arī vīriešu dzimtes un kopdzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -e:

Roze, Siļķe, bende.

VI deklinācija. Pie VI deklinācijas pieder sieviešu dzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -s:

pils, kūts, acs, auss, zoss, sirds, nakts, zivs;

kā arī vīriešu dzimtes lietvārds ļaudis.

Lietvārdu locīšana

 

Viensk.

Daudzsk.

 

I dekl.

II dekl.

III dekl.

I, II, III dekl.

N. -s, -š -is, -s -us -i
Ģ. -a -a, -s -us -u
D. -am -im -um -iem
A. -u -i -u -us
I. ar -u ar -i ar -u ar -iem
L. -os
V. s, -š, – -i, – -us, -u -i

 

 

IV dekl.

V dekl.

VI dekl.

 

viensk.

daudzsk.

viensk.

daudzsk.

viensk.

daudzsk.

N. -a -as -e -es -s -is
Ģ. -as -u -es -u -s -u
D. -ai, (-am) -ām -ei, (-em) -ēm -ij -īm
A. -u -as -i -es -i is
I. ar -u ar -ām ar -i ar -ēm ar -i ar -īm
L. -ās -ēs -īs
V. -a, – -as -e, – -es -s -is

Lietvārdu locīšanas paraugs

Līdzskaņu mija

Atgriezeniskie lietvārdi