PARTIKULAS

Partikulas ir palīgvārdi, kas piešķir teikuma vārdiem vai visam teikumam kādu nozīmes niansi. Partikulas rāda runātāja attieksmi pret īstenību.

To es kā noslēpumu pastāstīšu tikai tev.

Diezin vai tavi vārdi viņai patika.

Lai jums veicas!

Partikulas ir nelokāmi vārdi.

Partikulas var būt izteiktas gan ar vienu vārdu, gan vairākiem vārdiem. Tāpēc pēc uzbūves šķir vienkāršas partikulas un partikulu kopas.

Pēc nozīmes šķiramas:

Nespried par cilvēku pēc šī viena gadījuma vien.

Viņš spēja domāt vienīgi par savu meiteni;

Kaut ātrāk pienāktu vasara!

Nesīsim kaķi uz pagrabu, tur peļu vai cik;

Šai kokā ik pavasari apmetas strazdu pāris;

Vai tu dzirdi ar, ko es saku?

Es tev piezvanīšu rīt pat.

Kas tik nav pārdzīvots!;

Pamazām kļuva itin vēsi.

Agrāk viņš šeit iegriezās jo bieži;

Braucot no Rīgas, Saulkrasti ir tuvāk nekā Salacgrīva.

Tas bija it kā brīnums;

Vai tev ir laiks? – Jā.

Vai tu atceries pagājušos Jāņus? – Jā gan;

Avīzi lasīji? – Nē.

Viņš nevarēja pateikt ne vārda.

Viņš nebūt nejutās vainīgs.

!!! Partikula ne noliedz vārdu vai aizstāj izlaistu noliegtu darbības vārdu.

Viņš neizdvesa ne skaņas.

Es redzu, bet tu ne.

Partikula noliedz teikumu.

Vai tev ir auksti? – Nē.

Bērni droši vien jau guļ.

Varbūt nemaz nav vērts sākt;

Vai tu rīt būsi šeit?

Lai viņi nāk!

Sēdies nu pie galda!

Kaut rīt būtu labs laiks!

Lai vienmēr būtu saule!