PRIEVĀRDI

Prievārds ir palīgvārds, kas norāda attieksmes starp patstāvīgiem vārdiem un ko lieto kopā ar deklinējama vārda locījuma formu.

Viņi gāja gar jūru.

Laiks ir ātrāks par vēju.

Mēs ar viņiem satiksimies rītvakar.

Puiši nogriezās aiz stūra.

Prievārdi ir nelokāmi vārdi. Teikumā tie saista divus patstāvīgus vārdus, norādot uz attieksmēm starp šo vārdu nosauktajiem priekšmetiem, parādībām, darbībām, īpašībām. Prievārds neveido teikuma locekli, bet gan ietilpst tajā.

Gandrīz visi prievārdi tiek novietoti patstāvīgā vārda priekšā, piem., aiz kalna, no skolas, uz mājām, pār pļavu, pa upi.

Prievārdi dēļ un labad vienmēr novietojami aiz patstāvīgā vārda, piem., noguruma dēļ, draugu labad.

Aiz patstāvīgā vārda novieto arī prievārdu pēc, ja tas norāda uz cēloni, piem., prieka pēc.

Prievārdi ir saistīti ar noteiktām locījumu formām. Vienskaitlī prievārdi saistās:

aiz, apakš, bez, dēļ, iekš, iz, kopš, labad, no, pēc, pie, pirms, priekš, virs, zem un visi saliktie prievārdi ar –pus otrajā daļā: apakšpus, augšpus, ārpus, iekšpus, lejpus, otrpus, šaipus, viņpus, virspus;

līdz;

ap, caur, gar, par,pār, pret, starp;

pa;

ar;

uz.

Daudzskaitlī gandrīz visi prievārdi saistās ar ar datīva un instrumentāļa kopīgo formu, izņēmot dēļ, labad, pēc (iemesla nozīmē), kas ir saistīti ar daudzskaitļa ģenitīvu.

Prievārdam ir sava semantika, tas var mainīt vārdu savienojuma nozīmi.

Braukt uz Rīgu.

Braukt pa Rīgu.

Braukt no Rīgas.

Braukt virs Rīgas.

Vienam un tam pašam prievārdam var būt atšķirīgas nozīmes, kas parādās vārdu savienojumā.

Baidīties no zirnekļiem.

Braukt no Rīgas.

Izgatavot no koka.

Lasīt no grāmatas.

Strādāt no sirds.

Izcelties no zemniekiem.

Mazs no auguma.

 

PUSPRIEVĀRDI

Pusprievārdi ir prievārda nozīmē lietoti apstākļa vārdi, kas atrodas patstāvīgā vārda priekšā un ir saistīti ar noteiktu locījumu formu – datīvu. Tie ir: apkārt, blakām, blakus, cauri, garām, līdzās, līdzi, pāri, pretī, pretim.

Mēs metām augstas šaltis pretī saulei (pusprievārds).

No dzelmaes pretī cēlās apburta pasaule (apstākļa vārds).

Pagriezdamās pret agro sauli, no prieka viņa iesmējas (prievārds).