Pārskats par skaitļa vārdiem

arābu

Pamata skaitļa vārdi

arābu romiešu

Kārtas skaitļa vārdi

1 viens 1. I pirmais
2 divi 2. II otrais
3 trīs 3. III trešais
4 četri 4. IV ceturtais
5 pieci 5. V piektais
6 seši 6. VI sestais
7 septiņi 7. VII septītais
8 astoņi 8. VIII astotais
9 deviņi 9. IX devītais
10 desmit 10. X desmitais
11 vienpadsmit 11. XI vienpadsmitais
12 divpadsmit 12. XII divpadsmitais
13 trīspadsmit 13. XIII trīspadsmitais
14 četrpadsmit 14. XIV četrpadsmitais
15 piecpadsmit 15. XV piecpadsmitais
16 sešpadsmit 16. XVI sešpadsmitais
17 septiņpadsmit 17. XVII septiņpadsmitais
18 astoņpadsmit 18. XVIII astoņpadsmitais
19 deviņpadsmit 19. XIX deviņpadsmitais
20 divdesmit 20. XX divdesmitais
30 trīsdesmit 30. XXX trīsdesmitais
40 četrdesmit 40. XL četrdesmitais
50 piecdesmit 50. L piecdesmitais
60 sešdesmit 60. LX sešdesmitais
70 septiņdesmit 70. LXX septiņdesmitais
80 astoņdesmit 80. LXXX astoņdesmitais
90 deviņdesmit 90. XC deviņdesmitais
100 simt, simts 100. C simtais
500 piecsimt, pieci simti 500. D piecsimtais
1000 tūkstotis 1000. M tūkstošais
1000000 miljons 1000000.   miljonais