Lielo sākumburtu lietošana

 

Lielo sākumburtu lietošana rakstos parasti tradicionāli nosacīta. Lielajiem burtiem var būt gramatiski, jēdzieniski vai stilistiski nosacīta nozīme.

 

1. Gramatiska nozīme lielajiem sākumburtiem ir tad, ja tos lieto:

 

1) teikuma sākumā, piemēram:

Klāt pavasaris. Gaisā vītero cīruļi;

 

2) tiešās runas sākumā, piemēram:

Atskan komanda: "Visi uz priekšu!"

 

2. Jēdzieniski nosacīta nozīme ir lielo sākumburtu lietošanai īpašvārdos un saliktajos īpašvārdiskajos nosaukumos.

 

2.1. Ar lielo sākumburtu raksta visus ar vienu vārdu izteiktos īpašvārdiskos nosaukumus:

a) personvārdus, uzvārdus, pievārdus un pseidonīmus, piemēram,

Antiņš, Roplainis, Andrejs Upīts, Ferencs Lists, Ivans Bargais, Rainis, Valdis;

b) dzīvnieku vārdus, piemēram,

Duksis, Minka, Zīmaļa, Sirmis;

c) ģeogrāfiskos nosaukumus - valstu, pilsētu, rajonu, ciemu, kalnu, upju, ezeru, jūru nosaukumus, kā arī debess ķermeņu nosaukumus, piemēram,

Somija, Rīga, Vidzeme, Sibīrija, Karpati, Urāli, Amazone, Daugava, Monblāns, Gaiziņš, Alauksts, Ķīšezers, Ziemeļjūra, Saule, Mēness, Marss;

d) grāmatu, laikrakstu, žurnālu, literāru darbu un mākslas darbu nosaukumus, piemēram,

romāns "Agrā rūsa", laikraksts "Diena", žurnāls "Santa", glezna "Pavasaris", luga "Krauklītis".

 

2.2. Īpašvārda nozīmē lietotajos saliktajos nosaukumos, kas izteikti ar vairākiem vārdiem, ar lielo sākumburtu raksta vai nu visus nosaukuma vārdus, vai arī tikai pirmo vārdu.

 

2.2.1. Ar lielo sākumburtu rakstāmi visi patstāvīgie vārdi

a) saliktos valstu nosaukumos, piemēram,

Amerikas Savienotās Valstis;

b) dažu Latvijas valsts iestāžu nosaukumos, piemēram,

Latvijas Republikas Saeima, Augstākā Tiesa;

c) ģeogrāfiskajos nosaukumos, ja katrs vārds ir īpašvārds, piemēram,

Veļikije Luki, Tālie Austrumi;

d) astronomiskajos nosaukumos, piemēram,

Lielais Lācis, Piena Ceļš, Lielie Greizie Rati;

e) laikrakstu un žurnālu nosaukumos, piemēram,

"Lauku Avīze".

 

2.2.2. Ar lielo sākumburtu raksta tikai pirmo vārdu

a) daudzos ģeogrāfiskajos nosaukumos, piemēram,

Baltijas jūra, Milzu kalns;

b) organizāciju, iestāžu un uzņēmumu nosaukumos, piemēram,

Zinātņu akadēmija, Rakstnieku savienība;

c) goda nosaukumos, piemēram,

Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris;

d) svētku un atceres dienu nosaukumos, piemēram,

Mātes diena, Preses diena;

e) grāmatu, literāru darbu un mākslas darbu nosaukumos, piemēram,

"Uguns un nakts", "Mirkļu mūžība", "Zemes saimnieki", "Pretī pavasarim".

 

2.3. Jāievēro, ka lielais sākumburts lietojams tikai nosaukumos, kam ir īpašvārda nozīme.

 

3. Stilistiski nosacīta ir lielo sākumburtu lietošana

 

1) personificējumos, piemēram:

Reiz Āzis, Lācis, Ēzelis

Un blēņu daris Pērtiķis

Uz kvartetu bij kopā sanākuši.

(I. Krilovs.)

 

2) vārdos, kam grib piešķirt īpašu cildinājuma nozīmi, piemēram:

Mēs ticam Cilvēka Rokām Visuradītājām un Cilvēka Prātam Debess un Zemes Valdītājam. (I. Ziedonis.)

 

3) visās vietniekvārdu Tu, Jūs un Tavs formās vēstulēs un iesniegumos, piemēram:

Mīļais draugs!

Es ļoti priecājos par Tavu vēstuli un steidzos Tev tūlīt atbildēt. Gaidu Jūs ar brāli ciemos un ceru, ka atbrauksit.

Tavs Andris

 

Dažreiz stilistiskos nolūkos lielos burtus izmanto grafiskam izcēlumam, rakstot ar tiem visu vārdu, piemēram:

Ideja ir lielais  TIK  UN  TĀ.    (I. Ziedonis.)

Un, tūkstoš citu mīļu lietu,

Kas saucas vienā vārdā - MIERS. (Ā. Elksne.)

Nav svarīgi, KO darām, bet ir svarīgi, un KĀPĒC darām.

 

 

24. uzdevums.

Lieto lielos burtus, kur nepieciešams!

latvija, latvieši, latvijas republika, saeima, ministru kabinets, izglītības un zinātnes ministrija, igaunija, igauņi, baltijas jūra, tuvie austrumi, burtnieka ezers, eiropa, daugava, šveice, latīņamerika, laikraksti "rīgas balss", "lauku avīze", "vakara ziņas"; žurnāli "sakaru pasaule", "jums, kolēģi", māras zālītes dzejoļu krājums "debesis debesis" un luga "dzīvais ūdens", lieldienas, ziemassvētki, jāņi.

 

 

25. uzdevums.

Liec pieturzīmes un lieto lielos sākuma burtus, kur nepieciešams!

govs dusmās šņākdama izēda spaini bet uzpirkstenis rāva uzpurni tālāk

tu dzirdēji kurpītei esot mēle

es zinu atmeta ar roku uzpurnis kurpītei ir purns arī bet viņa nedod

vajag pierunāt uzpirkstenis drāzās tālāk uzpurnis līdzi

kurpīte gāja uz balli kurpju suka nupat bija beigusi to spodrināt un pačukstēja ka tik tīru mēli kā kurpītei viņa nekad neesot redzējusi tā nekad neesot jāspodrina viņa birstējot papēžus sānus un purngalus bet mēli nekad neesot bijis jāspodrina

kas ir tas ir suka uzpūta uzpūtenim stipru zābaksmēra dvašu un uzpirkstenis apgāzās un paģība tik drausmīgu smaržu viņš oda pirmoreiz mūžā