11. uzdevums.

Ieraksti svītriņu vietā s vai z burtu!

1. variants.

 

Apgrietie, atmoties, atraties, bert, dzēt, graut, griet, jot, juties,

krit, laut, līt, lūt, met, plēties, sit, svīt, šķit, vet, vīt.

 

2. variants.

Au-t, bā-t, bo-ties, brā-ties, brie-t, gā-ties, grū-t, lai-t, mo-ties, ne-t, pau-t, plī-t, po-ties, rau-t, skau-t, snau-t, spie-t, sprau-t, vā-t, vie-t.