11. uzdevums.

Ieraksti svītriņu vietā s vai z burtu!

2. variants.

 

Aut, bāt, boties, brāties, briet, gāties, grūt, lait, moties,

net, paut, plīt, poties, raut, skaut, snaut, spiet, spraut, vāt, viet.