12. uzdevums.

Ieraksti burtus!

1. variants.

 

Aizmirt, brut, dūt, dzit, grieties, kliet, meties, nāt, prat, rēt,

saut, sirt, skaities, snit, sprāt, spriet, sveit, škiet, trauties, vilt.

 

 

2. variants.

Atpū-ties, bri-t, brē-t, de-t, die-t, gau-ties, gā-t, jū-t, klī-t, klu-t, lau-ties, lē-t, pir-t, sau-t, snie-t, svie-t, trie-ties, ti-t, ur-t, za-t.