12. uzdevums.

Ieraksti burtus!

2. variants.

 

Atpūties, brit, brēt, det, diet, gauties, gāt, jūt, klīt, klut,

lauties, lēt, pirt, saut, sniet, sviet, trieties, tit, urt, zat.