13. uzdevums.

Izvēlieties īstenības izteiksmes formas!

1. variants.

 

Nākiet, nāc, nāciet, nākat.

Roc, rokat, rociet, rokiet.

Ceļieties, ceļaties, celies, celieties.

Pērkat, pērc, pērciet, pērkiet.

Zodziet, zodz, zogat, zogiet.

Lauz, laužiet, laužat, lauziet.

Stiepjieties, stiepies, stiepjaties, stiepieties.

Rakstiet, rakstat, rakstāt, raksti.

Ziniet, zināt, zini, zināt.

Slauki, slauciet, slaukat, slaukāt, slaukiet.

 

2. variants.

 

Sāciet, sāc, sāciet, sākat.

Možieties, mostieties, mostaties, mosties.

Augiet, audz, augat, audziet.

Ēdiet, ēdat, ēdāt, ēd.

Svied, sviežiet, sviežat, sviediet.

Griežieties, griežaties, griezies, griezieties.

Aužat, aud, audiet, aužiet.

Lasi, lasāt, lasat, lasiet.

Kopjat, kopjiet, kop, kopiet.

Raugi, raugāt, raugat, raudziet, raugiet.