13. uzdevums.

Atzīmējiet  pavēles izteiksmes formas! 

1. variants.

Nākiet, nāc, nāciet, nākat.

Roc, rokat, rociet, rokiet.

Ceļieties, ceļaties, celies, celieties.

Pērkat, pērc, pērciet, pērkiet.

Zodziet, zodz, zogat, zogiet.

Lauz, laužiet, laužat, lauziet.

Stiepjieties, stiepies, stiepjaties, stiepieties.

Rakstiet, rakstat, rakstāt, raksti.

Ziniet, zināt, zini, zināt.

Slauki, slauciet, slaukat, slaukāt, slaukiet