13. uzdevums.

Atzīmējiet  pavēles izteiksmes formas! 

2. variants.

Sākiet, sāc, sāciet, sākat.

Možieties, mostieties, mostaties, mosties.

Augiet, audz, augat, audziet.

Ēdiet, ēdat, ēdāt, ēd.

Svied, sviežiet, sviežat, sviediet.

Griežieties, griežaties, griezies, griezieties.

Aužat, aud, audiet, aužiet.

Lasi, lasāt, lasat, lasiet.

Kopjat, kopjiet, kop, kopiet.

Raugi, raugāt, raugat, raudziet, raugiet