14. uzdevums.

Uzrakstiet vārdus, svītriņu vietā liekot vajadzīgo s vai z burtu!

 

Atpūtos, atratos, bertu, dzētu, gautos, grautu, grietu, jautu, jotu,

jutu, kritu, laitu, lītu, lūtu, metu, plītu, svītu, šķitu, vetu, vītu.