16. uzdevums.

Pasvītro pavēles izteiksmes formas! 

1. variants.

Redzēsim, lai redz, jāredz, redzētu, redziet.

Lai lemj, lemtu, lem, lemj, lemjiet.

Tiksimies, tiekaties, tiecieties, tiecies, tiekoties.

Aujiet, auniet, lai auj, aujat, aunat.

Laidiet, laižat, lai laiž, laid, laižiet.

Skrienam, skrieniet, skrien, skriesim, jāskrien.

Gaidiet, gaidi, gaidat, lai gaida, gaidām.

Dod, dodiet, dodam, dosim, dotu.

Esat, esi, esam, esiet, esot.

Krausim, krauj, kraujat, kraujiet, kraujot.

 

2. variants

 

Siesim, sien, sienam, siesiet, sieniet.

Ļaujat, ļaujot, ļaujam, ļaujiet, ļauj.

Ejam, iesim, ejat, ej, ejiet.

Glābjat, lai glābjas, glābsim, glābiet, glāb.

Dodamies, dodies, dodos, dosimies, dodieties.

Klausies, klausāmies, klausāties, klausīties, klausieties.

Sveicinat, sveicini, sveicinām, sveiciniet, sveicināsim.

Lai nes, nesam, nesiet, nesat, nesīsim.

Velc, vilksim, velkiet, velkam, velciet.

Zīmē, zīmējat, zīmējiet, zīmējam, zīmēsim.