16. uzdevums.

Pasvītro pavēles izteiksmes formas! 

2. variants.

Siesim, sien, sienam, siesiet, sieniet.

Ļaujat, ļaujot, ļaujam, ļaujiet, ļauj.

Ejam, iesim, ejat, ej, ejiet.

Glābjat, lai glābjas, glābsim, glābiet, glāb.

Dodamies, dodies, dodos, dosimies, dodieties.

Klausies, klausāmies, klausāties, klausīties, klausieties.

Sveicinat, sveicini, sveicinām, sveiciniet, sveicināsim.

Lai nes, nesam, nesiet, nesat, nesīsim.

Velc, vilksim, velkiet, velkam, velciet.

Zīmē, zīmējat, zīmējiet, zīmējam, zīmēsim.