17. uzdevums.

Veido doto darbības vārdu daļēji lokāmo divdabju formas!

apjozties

laisties
atpūsties lauzties
atrasties mest
berzt nodzēst
bozties pārvērsties
ciest pieēsties
kost saplēst
krist saprasties
iejusties sagriezt
izspiest zust