18. uzdevums.

Veido doto darbības vārdu lokāmos ciešamās kārtas tagadnes un pagātnes divdabjus!

Adīt

pagriezt
apģērbt pārdot
apkopt pieņemt
atvērt piešķirt
izcirst raidīt
izrakt rakstīt
mācīt salocīt
metināt saplēst
noberzt saprast
nokost zināt