19. uzdevums

Tekstā ir 16 ortogrāfijas kļūdas. Izlabo tās!