Saikļu pareizrakstība

 

 

1. Saikļu pareizrakstībā pats svarīgākais ir ievērot pareizu koprakstījumu vai savruprakstījumu.

 

1.1. Vienā vārdā rakstāmi saikļi turpretī, turpretim, tikko, tiklīdz, līdzko, kolīdz, nevis, turklāt.

 

1.2. Šķirti rakstāmi saikļi kaut gan, kaut arī, lai gan, lai arī, tā ka, tā kā, kā arī.

 

1.3. Jāiegaumē dažu pāra saikļu rakstība:

ne vien - bet arī

ne tikai - bet arī

ne tikvien - bet arī

tiklab - kā arī

nevis - bet

 

2. Saikļos arī, kamēr, turpretī, turpretim jāievēro patskaņu garums. Vārdos kamēr, tomēr ir platā ē skaņa.

 

3. Saiklis tikko rakstāms ar diviem k.

 

4. Šķirams pamatojuma saiklis tā kā no seku saikļa tā ka un no apstākļa vārda saistījuma ar pakārtojuma saikļa vai salīdzinājuma partikulas kā:

Tā kā šodien ir svētdiena, veikali slēgti.

Šodien ir svētdiena, tā ka veikali slēgti.

Darīju tā kā parasti.

Darīju tā, kā man mācīts.