D

dakšiņa desmit dūmi
dārzs deviņi dzeja
dāvana dienvidi dzeltens
debess divdesmit dzelzceļš
decembris divi dzelzs
degt divpadsmit dzert
deguns drēbes dziļš
deja drēbnieks dzīvoklis
desa durvis    


© Unas Šneideres foto
Izmantoti Hilarijas Knightas un Unas Šneideres zīmējumi