IĪ

ielaietīss
ierocisistaba

© Unas Šneideres foto
Izmantoti Unas Šneideres zīmējumi