M

maijs māja   mērķis
maize mākonis mētelis
mala māls migla
malka meitene mirdzēt
marts melns monēta
mati mežs mugura
mazgāt mēle muša
mazs mēness mute


© Unas Šneideres foto
Izmantoti Tālivalža Bana un Unas Šneideres zīmējumi