T

taisns tilts trauks
telpa tirgus trīs
tēja tomāts tūkstotis


© Unas Šneideres foto
Izmantoti Unas Šneideres zīmējumi