V

vads vecs vijole
vaigs veikals vilciens
vasara velns vilks
vāks veļa vilna
vārdnīca vēders vilnis
vārds vēstule virtuve
vārīt vienāds vista
vārna vienpadsmit vīrietis
vārti viens


© Unas Šneideres foto
Izmantoti Tālivalža Bana un Unas Šneideres zīmējumi