ATVADU FRĀZES


Lielākā daļa šo vēstuļu beigu frāžu gan vairāk attiecas uz privātām, nekā
uz lietišķām vēstulēm.

Ar sveicienu...
Ar sveicieniem no Rīgas...
Ar mīļiem sveicieniem...
Uz drīzu redzēšanos, ...
Uz redzēšanos, ...
Uz drīzu tikšanos, ...
Līdz nākamajai reizei, ...
Visu labu vēlot, ...
Visu labāko vēlot, ...
Ar laba vēlējumiem...
Visu labu, ...
Ar cieņu...
Sveicieni visiem, ...
Pasveicini pārējos, ...
Paliec sveiks, ...
Sveiki...
Atā!
Čau!
Pagaidām atā, ...
Pagaidām čau, ...
Pagaidām viss, ...
Skūpstu, ...
Tavs ...

Vēstuli varētu beigt arī ar vairākam šīm frāzēm, piem.,

Pasveicini pārējos. Uz drīzu tikšanos, Jānis;
Pagaidām tas būtu viss, skūpstu, Jānis;
Sveicieni visiem. Atā! Jānis;
Paliec sveika, tavs Jānis.