Atbildes vēstule


08.05.1992.        Nr. 622
Uz 20.04.1992.  Nr. 04-26  

Par loga rāmju izgatavošanu

             Uzņēmums paziņo, ka Jūsu pasūtījums var tikt izpildīts 3 mēnešu laikā pēc līguma
noslēgšanas un avansa pārskaitīšanas 30 % apmērē no tāmes summas. Logu rāmju izgatavošanai
nepieciešams 126 kg līmes.

Pielikumā: līguma projekts uz 4 lp., 6 eks.

Direktors                                               (paraksts)                                                                    A.Ābols

Siliņš  24562
Grāvīte  15.06.92  2


Uz .......... vēstuli ..........

        Paziņojam, ka kafejnīcas remontu nevarēsim veikt š.g. pirmajā pusgadā. Jūsu pieprasītā
apjoma darbus varam izpildīt  septembrī,  oktobrī.   Ja šis darba termiņš  Jūs apmierina, tad
ierosinām noslēgt līgumu līdz š.g. 1. jūnijam.

Remontu celtniecības
uzņēmuma priekšnieks                                                                                                         K.Zariņš

Vizulis 312151
Bērza 20.03.96.  2