Informatīvā vēstule


..................... universitātes                                                                   ........................ institūtam
...................... katedra
/Adrese/
/telefons, telefakss/
31.03.92. Nr. 84
Uz 15.03.92. Nr. 73

Par konferenci

            ......................... konferencē ar referātiem piedalīties izteikuši vēlēšanos 3 pasniedzēji -
docenti J.Freivalds un Z.Salnāja un asistents A.Lauskis. Tuvākajā laikā Jums tiks paziņoti
referātu temati.

Katedras vadītājs                           /paraksts/                                                 /paraksta atšifrējums/


                Latvijas Medicīnas akadēmija izsludina atvērto durvju dienu 17. maijā plkst. 11
Republikāniskās bērnu klīniskās slimnīcas konferenču zālē, Vienības gatvē 45 ( satiksme
ar  8. trolejbusu vai 10. tramvaju).
                Sīkākas ziņas var saņemt Uzņemšanas komisijā pa tālr. 409105.

Latvijas Medicīnas akadēmijas
prorektors                                                       (paraksts)                                    (iniciālis, uzvārds)

Saulīte  523171
Zariņa 30.04.95.  2


................. institūts                                                                                ..................... universitātes
/Adrese/                                                                                                   ..................... katedrai
/telefons, telefakss/
15.03.93. Nr. 73

Par konferenci

             ..................... institūts atgādina, ka Jūs neesat pieteikuši savu līdzdalību vides
aizsardzības problēmām veltītajā konferencē.
            Lūdzam informēt mūs par Jūsu nodomiem līdz š.g. 15. aprīlim. Ja informāciju
nesaņemsim, konferences rīcības komiteja uzskatīs, ka konference rīkojama bez Jūsu
līdzdalības.

/Amats /                                   /paraksts/                                             /paraksta atšifrējums/