LĪDZJŪTĪBA


Jūtam līdzi lielajās bēdās.

Esam kopā ar Jums lielajās bēdās.

Izsakām visdziļāko  līdzjūtību Jūsu lielajās bēdās.

Mēs izsakām Jums vissirsnīgāko līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu.

Skumju brīdī esam kopā ar Jums, ... aizsaulē aizvadot.

Dziļi skumstam, zaudējot ... , un izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Es patiesi jūtu Tev līdzi.

Izsakām Tev mūsu visdziļāko līdzjūtību, un domās esam kopā ar Tevi.

Lūdzu, pieņemiet manu līdzjūtības apliecinājumu.