Kāzu ielūgumi


Ciemiņus parasti uzaicina uz kāzu svinībām ar īpašu kāzu ielūgumu. Ielūgumus var izdomāt
pats un pasūtīt tipogrāfijā, tos var uzrakstīt ar roku vai arī veikalā nopirkt gatavu ielūgumu,
kurā tikai jāieraksta nepieciešamā informācija.

Rakstisku ielūgumu sūta vismaz tādos gadījumos, kad paredzētas lielas kāzas un par godu tām
tiek rīkots mielasts vai svinīga pieņemšana. Ja visi viesi ir aicināti uz baznīcu, bet tikai viena
daļa no tiem uz svētku mielastu, nepieciešami divu veidu ielūgumi. Kāzu ielūgumu nosūta trīs
četras nedēļas pirms kāzu svinībām. Parasti izsūta speciāli iespiestus vai mākslinieciski noformētus
ielūgumus. Sākumā raksta ielūdzamās personas vārdu, uzvārdu, tad ielūguma tekstu un beigās
labajā pusē - jaunlaulāto vārdus un uzvārdus.

Ja ielūgumi iespiesti tipogrāfijā, tad viesu vārdus un uzvārdus ieraksta paši jaunlaulātie.
Parasti ielūgumus nosūta jaulaulātie vai viņu vecāki. Katram viesim sūta savu ielūgumu,
izņemot ģimenes cilvēkus. Ielūgumi jāliek aploksnē. Pēc ielūguma saņemšanas pieklājas
atbildēt un pateikties par uzaicinājumu, kā arī pateikt par savu ierašanos vai neierašanos
kāzās. Ja nav iespējams ierasties, tad vajadzētu pamatot neierašanās iemeslu un kāzu dienā
nosūtīt telegrammu ar laimes vēlējumiem.

Ja viesis tiek aicināts tikai uz baznīcu vai zaksu, nav jālūdz atbilde.

Ja viesi ielūdz uz svētku mielastu, var lūgt arī atbildi. Šis lūgums jānorāda labā apakšējā
stūrī - L.A. (Lūdzu atbildēt!). Turpat blakus jāuzraksta telefons vai adrese, uz kurieni sūtīt
atbildi, kā arī datums, līdz kuram tiek gaidītas atbildes par piedalīšanos pasākumā.

Tiem, kuri tiek aicināti ne vien uz baznīcu, bet arī uz mielastu, ielūgums atšķiras tikai ar
to, ka klāt pieraksta frāzi: "Pēc tam laipni lūdzam uz kāzu mielastu mājās."

Ja kāzas rīko ne visai zināmā vietā, ielūgumam japievieno paskaidrojums, kā to atrast,
plāns un norādījumi, ar kādu transporta līdzekli uz turieni nokļūt.

               Sirka Lasila "Jaunā zelta uzvedības grāmata"