Ielūguma piemēri


             Aicinām Jūs piedalīties LATVIJAS LAUKSAIMNIEKU SAVIENĪBAS DIBINĀŠANAS
KONGRESĀ 1989. gada 15. aprīlī plkst. 10 Rīgā, Sporta manēžā, Maskavas ielā 160.
             Ieejas nr. 3.
             Jūsu vieta - zāle, 19. rinda, 5. vieta.
             Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8.


Cien. R. Laukmales kdzei

              Ielūdzam Jūs uz Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas absolventu un pedagogu
                                                              SALIDOJUMU  
                                                         1990. gada 5. maijā.

Dienas norise
11.30 - Bijušo skolotāju tikšanās ar pedagogu kolektīvu vidusskolā.
13.00 - Piemiņas brīdis Lielvārdes kapsētā.
15.00 - Konference "Lielvārdes vidusskola 45 darba gados" -kultūras namā "Lielvārde".
19.30 - Saviesīgs vakars vidusskolā.